OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Намираме се във Флоренция, на площад Сантисима Анунциата, където се провежда Фестивал, посветен на демокрацията на семената, храната и Земята. Участват граждани, организации и фермери от различни страни, които обединяват своите усилия в международното движение и планират общи действия, така че от нашите семена и храна да се създаде един нов вид икономика, основана на общите блага.

Срещата ни в този вечен град се провежда в едно кризисно време на социален, икономически и екологичен колапс. Измислянето и създаването на алтернативи на сегашната икономика и аграрни модели е вече наложително.  Международният солидарен керван за семената и Фестивалът във Флоренция за демокрацията на семената, храната и Земята се организират с цел създаването на тези алтернативи.

Тук сме, за да посеем семената на бъдещето и семената за една друга визия за планетата и нейните обитатели.

Керванът и Фестивалът на семената защитават идеята за семената, земята и нашето културно наследство като общи блага.

Моделът на индустриалното земеделие доведе до сериозна криза, при която земята е обезценена, биоразнообразието е унищожено, фермерите са лишени от средства за препитание и култура, а семената се приватизират, унищожават, патентоват и ограничават.

Старата икономика, основана на приватизиране на семената и опита като общи блага доведе, от една страна, до екологична криза и от друга до дълбока икономическа криза.

Една икономическа система, в която доминира спекулативният финансов сектор създаде криза за нашите общества и бъдещите поколения. В резултат на тази неравновесна система се създаде огромна безработица и младите нямат работа.

Този модел позволява присвояване на публични ресурси и средства, като унищожава не само земята, но и семейното земеделие и шансовете за младите.

Нека не позволяваме алчността на финансовите институции да заграби земята и общите блага, които да не бъдат  достояние на банките и финансовите институции.

Поемаме ангажимента да защитаваме биоразнообразието и свободата на семената да бъдат споделяни и смятани за общо благо.

В духа на Ганди защитаваме принципа на сатяграха за семената и се обявяваме против несправедливите закони.

Във Флоренция посяваме семената на демокрация за земята с грижа за планетата, възстановяване на общността и създаване на надежда за бъдещите поколения.

Ангажираме се да създадем едно Възраждане в земеделието и една нова икономика, основана на общите блага, на сътрудничеството и на нашата съзидателна и  колективна интелигентност.

Флоренция, 29-ти април 2014г

Translation provided by Zdravka Hristova

BANNER 20140429_124957

Повече информация:

Капитал: http://www.capital.bg/light/tema/2014/05/16/2301316_need_for_seed/

кликнете тук за повече снимки, пълен списък на контактите, Reports from the Caravan [английски]: http://seedfreedom.info/campaign/international-solidarity-caravan-for-seeds-2014/

This post is also available in: English Spanish Italian Greek French Portuguese, Portugal