Frøsamlerne, 05. november 2015

Du-maa-gerne-bytte(1)

Kilde: http://froesamlerne.dk/nyheder/du-m%C3%A5-gerne-bytte-fr%C3%B8

NaturErhvervstyrelsen har allerede i september udgivet den ændring til bekendtgørelsen om handel med frø og sædekorn, som blev lovet tilbage i februar 2015, men som blev forsinket især af valget i juni. Ændringen fylder næsten ingenting i lovstoffet, men er alligevel stor: Kun kommercielt brug af frø er omfattet. Forskellen ligger i definitionen: Miljø- og Fødevareministeriet definerer kommercielt brug som ”Produktion og salg af frø eller sædekorn til erhvervsmæssig landbrugs- og gartneriproduktion”.

Dvs. at salg og bytte af frø fra og til private og organisationer (foreninger, netbutikker, byttegrupper på nettet, museer, biblioteker, forsøgs- eller sociale projekter og lignende) er lovligt. Det er en af de mest lempelige fortolkninger, der findes i EU – dvs. at Danmark er gået fra at være et af de mest restriktive til et af de mest åbne lande i forhold til udveksling og salg af frø til hobbybrug og bevaringsarbejde.

Der er nu udsendt en omfattende vejledning om de nye frøregler, der især errettet mod hobbybrugere og frøsamlere som de nævnte. Vejledning om bytte og salg af frø – til frøsamlere og handlende med gamle sorter

En kortfattet version: NaturErhvervs Faktaark om frøbytte

Og en sjov infografik: Infografik om frøbytte

Der er endnu grænsetilfælde, hvor nogen kan komme i klemme. Fx en netbutik, der sælger frø og planter både til private, gavebutikker, planteskoler og gartnerier. De første to af disse kunder betragtes som ikke-kommercielle, mens planteskoler og gartnerier er kommercielle. Denne problematik kommer vi nok til at høre mere om – og arbejde mere med.

This post is also available in: German