Date/dates: 15/10/2016 - 16/10/2016
Time: 9:00 am - 8:00 pm


Monsanto Tribunal Alkamaar


Op 15 en 16 oktober vindt in Den Haag het Monsanto Tribunaal plaats.
Waarom vindt het Monsanto Tribunaal plaats?
Ecocide.
Kan een bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor het plegen van ecocide. Deze vraag staat centraal bij het Monsanto tribunaal.
Het Internationaal Strafhof in Den Haag biedt geen mogelijkheid om ecocide aan de kaak te stellen. Ook op andere wijze (via een rechtbank) bleek geen mogelijkheid te bestaan om te kijken of een bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld voor vernietiging van het ecosysteem. Om deze reden is het Monsanto Tribunaal opgericht. Met deze testzaak wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn dit alsnog op de agenda te krijgen.
—————————–
Een stukje geschiedenis
Sinds het begin van de twintigste eeuw heeft Monsanto, een uit de VS afkomstig bedrijf, een aantal zeer giftige en deels kankerverwekkende producten ontwikkeld die het milieu permanent beschadigden en voor duizenden mensen leidden tot ziekte of de dood.
Agent Orange is wel het bekendste product, dit product (een ontbladeringsmiddel) werd ingezet tijdens de Vietnamoorlog. Tot op heden ondervinden mensen in Vietnam hiervan de gevolgen. Nog steeds worden kinderen geboren met afwijkingen als gevolg van dit gif.
De Groene Revolutie
Na de oorlog is Monsanto zich gaan richten op de landbouw met het middel Roundup. In de jaren 60 tot 80 vond de groene revolutie plaats. Deze was er op gericht honger te bestrijden. Wereldwijd werd ingezet op schaalvergroting, met gebruik van nieuwe technieken en middelen, zoals chemische middelen, kunstmest en verbeterde zaden. Door het verstrekken van landbouwkredieten raakten boeren, vooral boeren in Azië, in de macht van zaadproducenten als Monsanto.
De gevolgen van deze zogenaamde groene revolutie:
– bodemuitputting
– bodemvervuiling
– verlies biodiversiteit, in groenten en natuur
– grootschalige kap van bossen
– klimaatverandering
– sociale ongelijkheid, uitbuiting van boeren
De Genen Revolutie
Wat volgt is de genen revolutie. Door het gebruik van nieuwe technieken in de zg veredeling van groenten willen zaadbedrijven de schade herstellen. Veredeling van zaden vindt al heel lang plaats. Ongeveer alle groenten die we eten zijn verbeterde wilde planten. Wenselijk of niet, veredeling heeft er toe bijdragen dat groenten op grotere schaal en doorlopend gekweekt kunnen worden. Gevolg is ook dat op de arbeid die is besteed aan de veredeling verdiend moet worden. De laatste jaren zijn nieuwe technieken ontwikkeld om gewassen te verbeteren, genetische manipulatie.
Een link in de wetgeving op patenten heeft er toe geleid dat ook op groenten, waaraan gesleuteld is, patent kan worden verkregen. Bedrijven als Monsanto maken veelvuldig gebruik van deze mogelijkheid.
Veredeling of genetisch manipulatie.
Bij veredeling worden soorteigen eigenschappen toegevoegd of verwijderd, om bijvoorbeeld een groente meer resistent te maken tegen een bepaalde ziekte.
Bij genetische manipulatie wordt een eigenschap van een andere soort toegevoegd om het gewas te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de cassave. De cassave is een groente die oorspronkelijk in Zuid Amerika groeit. Vanuit de gedachte om honger te bestrijden is op grote schaal cassave in Afrika gekweekt. De cassave maakt daar geen onderdeel uit van het natuurlijk ecosysteem waardoor het bevattelijk is voor ziekten en plagen. Dit is nu opgelost door een gen toe te voegen van een Mexicaanse aardappel.
In Nederland is de aardappel een goed voorbeeld van een kwetsbaar gewas, al eeuwen geleden ingevoerd en nog steeds bevattelijk voor een vernietigende schimmel.
Genetisch gemanipuleerde gewassen mogen in Europa niet gekweekt worden. Heel recent zijn weer technieken ontwikkeld die volgens voorstanders geen genetische manipulatie zijn, maar waarover het laatste woord nog niet is gezegd. met deze technieken kan het verbod op het telen van genetisch gemanipuleerde gewassen in Europa omzeild worden.
In andere continenten, Azië (rijst en aubergine zijn bekende gewassen) en Zuid Amerika (soja en maïs, voedsel voor de veeteelt) mag dit wel. Bij deze gewassen zou volgens Monsanto het gebruik Roundup van essentieel belang zijn. Andere chemische middelen zouden overbodig zijn. De praktijk heeft veelvuldig uitgewezen dat dit niet het geval is. Boeren die de zaden van Monsanto gebruiken zijn genoodzaakt om ook andere chemische middelen te gebruiken om een goede opbrengst te krijgen. De zaden die Monsanto levert zijn slechts eenmaal te gebruiken. Boeren kunnen uit de oogst zelf geen zaden winnen.
Genetische manipulatie lijkt een goede oplossing. Voorstanders beroepen zich erop dat door de genetische manipulatie minder gewasbescherming nodig is, waardoor het duurzaam heet.
Waarom is genetische manipulatie nu toch fout?
Door de inzet van dit middel worden de gevolgen van de Groene Revolutie niet bestreden, maar nemen juist toe. We ontwrichten in toenemende mate het ecosysteem. In de afgelopen 60 jaar zijn bijzonder veel soorten verdwenen, als gevolg van het landbouwbeleid, dieren maar ook planten. Het belangrijkste gevolg hiervan is de opwarming van de aarde.
Op sociaal economisch gebied betekenen genetische manipulatie en de patentering op groenten dat we voor onze voedselvoorziening, in toenemende mate, afhankelijk worden van bedrijven als Monsanto. Het behoeft geen verdere uitleg dat dit een zeer zorgelijke ontwikkeling is.
We zijn 60 jaar geleden (eigenlijk eerder, met de Industriële revolutie) in een negatieve spiraal beland. Alleen door drastische maatregelen, waarbij we het belang van de natuur voorop stellen, kunnen we dit keren.
—————————————————-
Meer info over het Tribunaal en Monsanto vind je onder andere hier:
http://www.monsanto-tribunaln.org/
http://www.march-against-monsanto.com/
https://www.facebook.com/MarchAgainstMonstanto/?fref=ts
https://www.facebook.com/March-against-Monsanto-Nederland-…/
https://www.facebook.com/savetheseed/?fref=ts
artikel over nieuwe gentechieken:
http://www.biojournaal.nl/…/Nieuwe-gentechnieken-vallen-ond…
————————-
Graag nodigen we je uit om samen met ons het tribunaal te volgen via live stream.
Het programma van het tribunaal ziet er als volgt uit:
Zaterdag 15 oktober
09.00 – 13.00 uur (pauze 11.25 – 11.45):
8 sprekers over de impact op de gezondheid
2 sprekers over de impact op de bodem

14.00 – 16.10 uur
3 sprekers over de impact op de gezondheid van dieren
3 sprekers over de impact op de biodiversiteit
16.30 – 18.40 uur
4 sprekers over de impact op boeren en het recht op voedsel
Zondag 16 oktober
09.00 – 13.00 uur (pauze 10.45 – 11.15)
8 sprekers over de druk op instellingen en belanghebbenden/aandeelhouders
14.30 – 17.00 uur
4 advocaten spreken over
het recht op een gezond leefklimaat, gezondheid en voedsel
het recht op informatie
oorlogsmisdaden
ecocide
Locatie Heukelshof in de Egmonderhout, Terborchlaan 201, Alkmaar
De locatie is gratis beschikbaar gesteld door Natuur Instituut, alvast bedankt hiervoor.

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1770358829897271

Organiser Name: March against Monsanto Alkmaar
Organiser email: marsmoederaarde@outlook.com
Organiser Website: http://marsmoederaarde.wixsite.com/mam-alkmaar
Organiser Facebook Page: https://www.facebook.com/March-against-Monsanto-Alkmaar-877480025628462/

Location:

Alkmaar Monsanto Tribunal
Heukelshof Terborchlaan Alkmaar - Alkamaar
- Países Baixos
More Events at this location